1. Bendrosios nuostatos
1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliu – Taisyklės ) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris numato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas Pirkėjui įsigyjat prekes šioje elektroninėje parduotuvėje, toliau (Parduotuvėje).
2. Parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
3. Parduotuvė turi teisę keisti Taisykles tik turint svarbią priežastį ir būtinai turi nurodyti pakeitimų įsigaliojimo datą, kuri negali būti trumpesnė nei 7 dienos nuo paskelbimo internetinėje parduotuvėje datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos Pirkėjo pateikti užsakymai yra atliekami pagal ankstesnes Taisykles.

2. Asmens duomenų apsauga
1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje Parduotuvėje negali būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas (pvz. kurjerių tarnybai, pašto darbuotojus).

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pirkėjas, užsakant prekes iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti internetinėje parduotuvėje, įvedant savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Parduotuvė patvirtina, jog elektroninio pašto suvedimas suteikia jai teises siųsti Pardavėjui informacinių/reklaminių pranešimų, taip pat tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Pirkėjui nebenorint gauti informaciių/reklaminių pranešimų, jam sudaroma galimybė tokių pranešimų atsisakyti.
2. Pirkėjui užsisakant prekes turi būti nurodomi asmeniniai duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; bei kiti sąskaitos išrašymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog šie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo, pristatymo ir sąskaitos išrašymo tikslais.
3. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jeigu pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo interneto naršyklėmis.
5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visada laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su Parduotuvės Taisyklėmis jis negali pateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. Parduotuvės teisės ir įsipareigojimai.

1. Parduotuvė įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Parduotuvė turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve, o išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3. Parduotuvė įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4. Parduotuvė perduoda pristatymo funkciją savo partneriams, todėl už pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu atsako įmonė teikianti šias paslaugas, o ne Parduotuvė. Parduotuvė esant Pirkėjo poreikiui padeda susisiekti su prekes pristatančia įmone, jei tai susiję su Parduotuvės prekių pristatymu Pirkėjui.
5. Parduotuvė įsipareigoja parduoti prekes, kurios turi apibrėžtą galiojimo terminą.
6. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

5. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
1. El. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
2. Pirkėjas Parduotuvės tinklalapyje pasirenka prekes ir iš šių prekių suformuojamas užsakymas.
3. Apsipirkdamas el. parduotuvėje Pirkėjas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių prekes.
4. Suformavus užsakymą, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti. Parduotuvė patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų susijusių su asmens duomenų apsauga.
5. Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo el. parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų.
6. Klientui patvirtinus užsakymą jis laikomas pateiktu. Tik gavus apmokėjimą arba banko išrašą el. Paštu info@kietasriesutelis.lt už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
7. Pristatymo terminas yra priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo, tačiau ne vėliau kaip 5 darbo dienos,
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.
9. Užsakymas gali būti atšauktas jei Pirkėjas kreipiasi Parduotuvėje nurodytais kontaktais tik jei užsakymas dar nėra pradėtas vykdyti.

5. Garantijos ir prekių grąžinimas
1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
2. Parduotuvė nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos pvz. naudojamo vaizduoklio ypatybių.
3. Pirkėjas sutinka elektroniniu būdu pateikiant užsakymą už prekes mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais įskaitant Pridėtinės vertės mokestį (PVM).
5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas gali pranešti apie tai Parduotuvei, o ji įsipareigoja imtis visų veiksmų trūkumams pašalinti, jeigu jie atsirado dėl Parduotuvės kaltės.
6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
6.1. Pageidautina, tačiau neprivaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje;
6.2. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
6.3. Pateikiamas rašytinis prašymas nurodant pageidavimą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę kokybiška preke;
7. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Parduotuvė, tuo atveju jeigu nustatoma, kad grąžinimui ar pakeitimui siųstos prekės yra nekokybiškos. Prekėms esant kokybiškoms, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
8. Prekių gražinimą Pirkėjas turi atskirai suderinti su Parduotuve, puslapyje nurodytais kontaktais.

6. Apmokėjimo už prekes tvarka
1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje užsakymo metu nurodomų būdų.
2. Elektroninė sąskaita Pirkėjo pagaidavimu gali būti išrašyta atskirai kreipusis į info@kietasriesutelis.lt nurodanti Užsakymo numerį. Sąskaita suformuojama per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo.

7. Prekių išsiuntimas ir pristatymas
1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
2. Parduotuvė neatsako už užsakymų pristatymo vėlavimus dėl kurjerių tarnybos kaltės arba Pirkėjui nurodžius klaidingą adresą.

8. Komentarų talpinimas
1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Parduotuvė. Bet koks komentaro talpinimas Parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
2. Parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

9. Slapukai
1. Kad Pirkėjui būtų patogiau naudotis mūsų tinklapiu, naudojame slapukus. Slapukai Pirkėjo kompiuteriui perduoda informaciją iš tinklapio, tačiau nerenka jokios asmeninės Pirkėjo informacijos. Sutikdami priimti slapukus Pirkėjas leidžia Parduotuvei suprasti, kokiu prietaisu naudojamasi naršant mūsų svetainėje, bet neatskleidžiama jokių asmeninių duomenų.
2.Kad pirkti el. parduotuvėje Pirkėjui būtų patogiau, naudojame 3 rūšių slapukus:
1. Laikinus slapukus, kurie leidžia analizuoti skirtingus tinklapio naudojimo būdus. Šie slapukai padeda optimizuoti mūsų svetainę, paįvairina ir pagerina naudojimo struktūrą. Laikini slapukai automatiškai ištrinami, kai išeinate iš mūsų tinklapio.
2. Pastovūs slapukai Jūsų kompiuteryje išlieka ilgesnį laiką ir supaprastina ateities apsilankymus svetainėje. Šie slapukai automatiškai ištrinami po tam tikro laiko. Panorėjus, juos visada galima ištrinti rankiniu būdu.
3. Trečiųjų šalių slapukai yra naudojami mūsų partnerių ir suteikia mums informaciją apie produktus ir tinklapius, kurie Jums gali būti aktualūs. Jei vietoj asmeninės informacijos naudoja pseudonimus, pagal kuriuos vartotojų atpažinti neįmanoma. Šio tipo slapukai yra saugojami Jūsų kompiuteryje ir po tam tikro laiko yra ištrinami automatiškai.
Dauguma naršyklių slapukus priima automatiškai, tačiau norint galima pasirinkti juos blokuoti. Užblokavus slapukus kai kurios tinklapio dalys gali neveikti.
Slapukuose išsaugota informacija nebus siejama su Pirkėjo asmeniniais duomenimis, nebent paprašius tam leidimo (pvz., adresui išsaugoti, kad būtų žinoma, kur siųsti prekes).
Naudodamiesi mūsų el. parduotuve Pirkėjas sutinka su Parduotuvės slapukų naudojimo politika. Jei ja Pirkėjas nėra patenkintas, siūloma: a) baigus naudoti puslapį slapukus ištrint b) mūsų tinklapyje naršyti naudojant anonimiškus naršyklės parametrus c) mūsų tinklapiu nebesinaudoti.

8. Baigiamosios nuostatos
1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.
2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.